Franska Konversationskurser

La Plume de ma Tante organiserar trivsamma kurser på tre nivåer – nybörjare, fortsättning, avancerad – med max 4 deltagare i varje grupp. Träffarna är 90 minuter långa när gruppen är komplett och 75 minuter om den råkar bestå av bara 3 elever. Vi pratar om vardagliga ting, aktuella händelser, kontakten med den franska conciergen och skrattar åt våra skilda kulturer och beteenden. Och vi älskar att prata franska förutsättningslöst. Vi tittar dock på grammatiken, som ju är stommen och hela strukturen i det franska språket. Så det är bra om ni känner till de mest basala grammatiska termerna, verb, tempus, adjektiv, preposition. Det brukar komma upp grammatiska frågor i samband med texten vi läser i kursböckerna eller när vi berättar och pratar fritt och då tar vi itu med just den strukturen (verbform, verbtempus mm).

Vi koncentrerar oss på talspråket generellt så vi lär oss en hel del vardagsuttryck, lite slang, nya modeord, anglicismer (ja, tyvärr…) och nosar även på ungdomarnas kommunikationsspråk. Det är rätt kul. Franska filmer är ju sprängfyllda av dessa.

I de mer avancerade grupperna kanske vi använder oss av en nyutkommen kursbok i serien Communication progressive som tar fram de idiomatiska uttrycken och vi läser också artiklar från fransk press och repeterar knepigare grammatiska strukturer.

På de andra nivåerna använder vi oss av andra utomordentliga kursböcker från det franska förlaget CLE International. Så det kan tänkas att gruppen enas om att köpa en kursbok och eftersom det finns både en facit del och CD så fungerar dessa kursböcker även utmärkt för fortsatta självstudier. Eleverna hos La Plume de ma Tante får 25 % rabatt i en närliggande bokhandel.

Nivåuppdelning

  1. Nybörjare (A1, A2) – som redan kan prata lite, alltså ingen ren nybörjarkurs. A2 står för ambitiösa nybörjare som börjar få ordning på meningarna och har fått ihop ett hyggligt ordförråd
  2. Fortsättning (B1, B2) – som kan prata på men kör fast (ev. sovande kunskaper). Denna grupp innefattar B1 och B2 där B1:orna redan känner till de grammatiska finurligheterna utan att på något sätt bemästra dem. B2:orna har ett rikare ordförråd och pratar på och förstår det mesta.
  3. Avancerad (B2, C1) – som vill hålla igång en bra nivå, med ett rätt stort ordförråd och som behärskar de vanligaste konjunktiven t.ex. samt en hel del idiomatiska uttryck.

Privatlektioner 600:-/p, i par 425:-/p

Vårens kurser är fortfarande under planering – jag återkommer under december månad!

Kursavgiften utgår ifrån 325:-/lektion och en lektion med max 4 elever är 90 minuter lång. Antalet lektioner per kurs varierar men brukar ligga mellan 10 och 12 stycken. Kursavgiften betalas i förskott.

Kontakt

Tel. 0739 12 13 20 eller via epost: mireille.siegbahn@gmail.com

Om ni vill vara med på utskickslistan för att få information om framtida kurser så maila mig.

Vi håller till i Vasastan, vid Jarlaplan (fullständig adress samt betalningsförfarande anges vid kallelse till kurs) när vi inte är utomhus eller Skypar.

 Mireille Siegbahn är innehavare av F-skatt och betalning faktureras gärna. 25% moms ingår i alla avgifter.

Avbokningspolicy för privatlektion: Bokningen är bindande. Avbokning måste ske senast en vecka innan lektionen. Vid senare avbokning fram till kl. 18.00 dagen innan lektion gäller ombokning av lektion till annan dag/tid inom 7 dar efter avbokad lektion. Efter 18.00 dagen innan debiteras lektionen.

Avbokningspolicy för par:  Bokningen är bindande. Avbokning måste ske senast en vecka innan lektionenVid senare avbokning fram till kl. 18.00 dagen innan lektion gäller ombokning av lektion till annan dag/tid inom 7 dagar efter  avbokad lektion. Efter 18.00 dagen innan debiteras lektionen. Om den andra parten vill gå på lektionen själv blir lektionen lika lång (60 minuter) däremot sker inget avdrag på avgiften.

Avbokningspolicy för grupper: Bokningen är bindande. Betalning görs i förskott efter kallelse. Ingen återbetalning eller tillgodo vid frånvaro eller sjukdom. Avbokning av kurs en vecka innan kursstart accepteras. Därefter debiteras 10% av kursavgiften. Efter påbörjad kurs kan avgiften inte återkrävas, utan läkarintyg.